Sample combo

Thoothukudi Karuvaadu Kadai
SKU:
Regular Price ₹999.00

Quick Overview

Sample காம்போதூத்துக்குடி கருவாடு கடையின் சார்பிலகா ம்போ அறிமுகம்..!🔳பெரிய ஊழி-250g🔳பால்நெத்திலி-250g🔳கூனிஇறால்-250g🔳மாலதீவு மாசி-250g🔳சாளை -250g🔳நெய்மீன் தொக்கு -250gஆறு வகைகள் கால்கிலோ வீதம் இந்த காம்போவில் உள்ளது ~1500~ மதிப்புள்ள இந்த வகைகள் அனைத்தும் 999 ரூபாய்க்கு வழங்குகிறோம் *. Free* *shipping* அனைவரும் ஆதரவு தர அன்போடு வேண்டுகிறோம்..!!வாட்சப் ஆர்டருக்குhttps://wa.me/919790131444?text=Hi

Sample காம்போ

தூத்துக்குடி கருவாடு கடையின் சார்பிலகா ம்போ அறிமுகம்..!


🔳பெரிய ஊழி-250g
🔳பால்நெத்திலி-250g
🔳கூனிஇறால்-250g
🔳மாலதீவு மாசி-250g
🔳சாளை -250g
🔳நெய்மீன் தொக்கு -250g

ஆறு வகைகள் கால்கிலோ வீதம் இந்த காம்போவில் உள்ளது
~1500~ மதிப்புள்ள இந்த வகைகள் அனைத்தும் 999 ரூபாய்க்கு வழங்குகிறோம் *. Free* *shipping*

அனைவரும் ஆதரவு தர அன்போடு வேண்டுகிறோம்..!!

வாட்சப் ஆர்டருக்கு
https://wa.me/919790131444?text=Hi

Customer Reviews

Based on 2 reviews Write a review

Trustify review box will be displayed here!